I.B.O

Werken is leren en leren is werken. In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de formele opleiding en cursus naar leren op het werk. Werk lijkt steeds meer op leren. Werken is steeds vaker gelijk aan kennis ontwikkelen. Dat is een inzicht dat in de onderzoeksliteratuur af en toe opduikt maar in de praktijk nog niet zo is doorgedrongen.

Werkzaamheden verschuiven, er komt steeds meer nadruk op analytisch vermogen, op anticiperen, communiceren en samenwerken.

Met I.B.O gaan wij samen de kwaliteit van het arbeid verhogen.

Inspireren; Medewerkers zullen door het opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden en capaciteiten nieuwe inspiraties opdoen.

Bewegen; Het implementeren en toepassen van deze nieuwe vaardigheden zullen medewerkers motiveren.

Ontwikkelen; Hierdoor zullen nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan welke optimaal door uw medewerkers benut zullen worden.

Gezamenlijk zal ik met u de opleidingsbehoeftes bepalen om de kennisproductiviteiten van uw medewerkers verhogen en daarmee ook de continuïteit en stabiliteit van uw organisatie te waarborgen.